Nyheder fra Thisted

6 °
Klar himmel

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Thisted og omegn

Job tilbydes:
Sundhedsfaglig medarbejder til Vibedal Plejecenter
Vi søger en social- og sundhedshjælper & en social- og sundhedsassistent til faste stillinger med tiltrædelse efter aftale.Vi er en gruppe på ca. 65 engagerede medarbejdere på Vibedal Plejecenter, der mangler to kollegaer, der hver kan arbejde i blandede vagter med weekendvagt hver 2. weekend. Hvis du ønsker at være en del af en arbejdsplads i udvikling og med fokus på faglighed og trivsel, så har vi jobbet til dig.Om osVibedal Plejecenter består af 62 plejeboliger, som er fordelt på 3 somatiske teams og 1 specialafsnit for mennesker som har en demens sygdom. Vi har et aktivitets- og dagcentertilbud, modtagerkøkken og motionscenter. Vi har særdeles gode fysiske rammer inde og ude for både beboere og personale.Vi er en personalegruppe, der er optaget af høj faglighed, samt et godt arbejdsmiljø og trivsel i hverdagen.Vores målsætning er at Vibedal skal være et godt og trygt sted at bo, hvor beboerne føler sig hjemme, pårørende og de frivillige har lyst til at komme og føler sig velkommen.Vi møder mennesket i øjenhøjde. Omsorg, respekt og værdighed er centrale værdier.Selvbestemmelse og medinddragelse vægtes højt hos den enkelte beboer.Vi arbejder målrettet med I Sikre Hænder og rehabilitering og tværfaglighed er omdrejningspunktet for vores samarbejde. Vi er uddannelsessted for sygeplejestuderende og hjælper- og assistentelever og et godt læringsmiljø vægtes højt.Vi tilbyderEt spændende job med mange faglige udfordringer, hvor vi arbejder bevidst med relationer og pædagogiske tilgange til den enkelte beboerMentorordning, der sikrer en god introduktion til dit ansvarsområdeEt nært samarbejde med gode og dygtige kolleger, der har fokus på kerneopgavenEt tværfagligt, åbent og engageret samarbejdsmiljø med meget afvekslende arbejdsdageEt spændende arbejde med mulighed for indflydelse og udviklingEn arbejdsplads med masser af humor og hvor vi prioriterer arbejdsglæde højtOm digVi søger en kollega, der vil arbejde tværfagligt med helhed i opgaveløsningen. Du ønsker at medvirke til at skabe det gode hverdagsliv for vores beboere, så de oplever værdighed, livskvalitet, tryghed og sikkerhed i tæt samarbejde med beboernes pårørende.Vi forventer, at duKan skabe nærvær og relationer og er bevidst om betydningen af egen tilgang til vores beboereKan anvende anerkendende kommunikation i samarbejdetKan arbejde ud fra en rehabiliterende tankegang og tilpasse indsatsen løbende i forhold til den enkelte beboers ønsker, behov og ressourcer, med baggrund i beboerens livshistorieEr faglig velfunderet og har lyst og evne til udviklingEr nysgerrig og reflekterende i forhold til eget praksisområdeKan arbejde selvstændigt samt indgå i et tæt tværfagligt samarbejdeMedvirker aktivt til trivslen og arbejdsglæden på VibedalDu er velkommen til at kontakteleder Bente Zobbe telefon 99 17 40 42 eller Teamleder Jette Kristensen telefon 99 17 40 45 hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingerne.Løn og ansættelsesvilkårfastsættes efter gældende overenskomst og aftale om Ny løn.Du kan læse mere om Vibedal på www.thisted.dk/vibedalVi glæder os til at modtage din elektroniske ansøgning med CV og eksamensbevis senest onsdag den 23. februar 2022 kl. 8.00. Ansættelsessamtaler afholdes løbende. 
Thisted Kommune
Indrykket 18. januar på JobNet
Job tilbydes:
Barselsvikar for sagsbehandlende terapeut
Visitation og Hjælpemiddeldepot i Ældre og Træning i Thisted Kommune søger en barselsvikar.Har du lyst til at prøve kræfter med at være sagsbehandlende terapeut? Så har du muligheden her, da vi søger en barselsvikar på 30 timer pr. fra 1. marts og til 30. oktober 2022.Som sagsbehandlende terapeut behandler du ansøgninger omhandlende hjælpemiddelområdet, herunder vurderingssamtaler, instruktion, råd og vejledning, dokumentation og udformning af bevillings- og afslagsskrivelser jf. §§ 112, 113, 114 & 116.Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang til borgerne med en stærk og bred faglighed i forhold til at bruge kompetencerne på tværs, til gavn for borgerne. Vi dokumenterer ud fra Fælles Sprog III og anvender CURA omsorg og CURA Hjælpemiddel. Vi arbejder ud fra Thisted Kommunes overordnede værdier og mål, herunder den politisk godkendte kvalitetsstandard og serviceniveau.Vi forventer, at duer uddannet enten ergoterapeut eller fysioterapeutgerne har erfaring fra lignende jobkan arbejde selvstændigt og er fagligt og personligt velfunderetudviser imødekommenheder positiv, nærværende, interesseret og troværdig i ord og handlingerer god til at skabe kontakt til kommunens borgere og medinddrage borgeren og - ved behov - pårørendekan arbejde i et team, men samtidig være i stand til at samarbejde på tværs af afdelinger (f.eks. Træning og Rehabilitering, sygehus og hjemmeplejen)kan samarbejde med både eksterne leverandører og den kommunale hjemmeplejekan have mange bolde i luftenhar et godt kendskab til ITer kommunikativt stærk, både mundtligt og skriftligthar kørekort og mulighed for at køre i egen bil.Vi tilbyderet spændende job med stor grad af ansvar og selvstændighed i opgaveløsning og mange udfordringer blandt dygtige og engagerede kollegaer med bred erfaring indenfor områdeten god og grundig introduktion ved opstartsparring efter behov med terapeutgruppen og fagkoordinatorat vi vægter stor faglig udvikling, fælles læring og gensidig respekten arbejdsplads fyldt med grin, humor og alvor. Det ugentlige timetal er 30 timer pr. uge, og tiltrædelsesdato er 1. marts 2022 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til 30. oktober 2022.Løn og ansættelsesvilkårLøn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst og vilkår og principperne for ny løn.Yderligere oplysningerVil du vide mere, så henvend dig til fagkoordinator Lotte Krabbe på telefon 99 17 19 10 eller på mail loch@thisted.dk med dine kontaktoplysninger, og du vil blive ringet op.AnsøgningsfristVi ser frem til at modtage din ansøgning med kopi af relevant dokumentation senest 3. februar 2022.Vi forventer at afholder ansættelsessamtale i uge 6.Rekrutteringsansvarlig er Annette B. Poulsen.Ansættelsesudvalget består afAnnette B. Poulsen – leder af Visitation og HjælpemiddeldepotLotte Krabbe – fagkoordinator og ergoterapeutPia Fuglsang - sagsbehandlende ergoterapeut/TR.
Thisted Kommune
Indrykket 19. januar på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Thisted

Thisted er en havneby ved Limfjorden i Thy, der huser 13.423 indbyggere. Byen er centrum for Thisted kommune med postnummeret 7700, som er en del af region Nordjylland. Thisted er desuden den største by, der er at finde i den nordvestlige del af Danmark. Selve kommunen har en størrelse på 1101,65 km2, og Thisted bys kystlinje strækker sig over en 5 kilometers distance.

Thisted har flere mindre nabobyer som Klitmøller og Hanstholm, hvortil den nærmeste større naboby er Nykøbing Mors på øen Mors med 30 kms køretur. I Thisted finder du en intercitytogbane, der gør det let at komme fra byen og ud til resten af landet. Byens havn blev anlagt tilbage i 1840, og er i dag en betydelig trafik- såvel som lystbådehavn. Ved togbanen har byen også en busterminal, hvorfra der blandt andet går forbindelser til Mors og større byer som Aalborg. 

Historien om Thisted

Thisted by kendes tilbage fra 1300-tallet, hvor den opstod som en landsby ved Thisted Bredning. Først omkring 1524 fik byen købstadsprivilegier, og i samme tidsrum blev Thisted kirke - som stadig står i dag - bygget. Denne blev til dels bygget af materialer fra den romanske kvaderstenskirke, som tidligere var blevet nedlagt. Fremgangen som byen oplevede i 1500-tallet blev dog afløst af nedgang i 1600-tallet og frem til 1700-tallet grundet flere større brande og en vandflod. I slutningen af 1600-tallet klagede Aalborg over, at Thisted tog noget af handlen fra byen, og i 1682 blev det derfor forbudt for Thisted at drive udenlandsk handel. 

Først efter at byen blev amtmandssæde i 1793 og havnen blev anlagt i 1840 begyndte der at ske en fremgang. Denne fremgang blev yderligere hjulpet på vej, i takt med at der blev anlagt en jernbane, der blandt andet skulle forbinde Thisted og Thyborøn. Med jernbanen og udbygning af vejnettet skete der en opblomstring i handel såvel som skibsfart. I samme omgang voksede der en industri frem i form af blandt andet skibsbyggeri og jernstøberi. I midten af 1800-tallet blev også byens sygehus bygget, som i dag er en af regionens hovedsygehuse. 

I løbet af 1900-tallet begyndte befolkningstallet at vokse betydeligt langsommere, end det havde gjort i fremgangstiden efter havnebyggeriet, men grundet industrialiseringen fik byen en økonomisk vækst.

I dag hedder byen Thisted, men tilbage i 1367 var den kendt under navnet Tystath. Navnet stammer fra gudenavnet Tyr, på gammeldansk Ti, og -sted. 

Alt der er at vide om Thisted

Thisted er særligt kendt for Thisted Bryghus som tre år i træk er blevet kåret som Årets Danske Bryggeri af forbrugerorganisationen Danske Ølentusiaster. Titlen har de tilegnet sig i årene 2015-2017. Skulle man have lyst, er det muligt at komme på rundtur på bryggeriet, hvor man kan få yderligere indsigt i stedets historie og succeser. Foruden at fremstille øl, byder byen også mange andre lokale specialiteter som is og bolsjer, der er fremstillet på den gammeldags facon. 

Centrum af Thisted består af en lang række hyggelige, snoede gader, som man kan gå på opdagelse i. På gåturen vil man blandt andet støde på byens gamle rådhus, der dagen i dag er fredet. Tæt ved rådhuset finder man en bronzestatue af en hane, som er en af kendetegnene ved byen. En anden statue der forbindes med byen, er Thisted-pigen, der tæt ved lystbådehavnen står og kigger ud over vandet.

I Thisted bymidte ligger et anlæg fra 1821 ved navn Christiansgave. Her er der et friluftsteater, som bruges til forskellige forestillinger og arrangementer i løbet af året. I forbindelse med Christiansgave finder man også Thisted Lilleby. Denne lille udstilling fungerer som kulturhistorisk minde om Thisted bymidte, som det så ud i 1950.

Byen har en aktiv bymidte og havnefront, hvor man blandt andet kan finde mange forskellige former for butikker - kendte såvel som lokale - spændende spisesteder, teater, bowling og biograf. I slutningen af september byder byen på den årlige fotofestival. Til denne festival er det blandt andet muligt at opleve nogle af de bedste fotografer, der er at finde i Europa. Tidligere på året, i maj, bliver der afholdt Thisted By Night, hvor byen byder på masser af aktiviteter, butikker der er åbne til ud på natten og et afsluttende fyrværkerishow. Om sommeren kommer der ekstra liv på Store Torv om lørdagen og søndagen, hvor der foregår torvehandel foruden de almindelige butikker. I uge 37 er det også hvert år muligt at at være en del af Limfjorden Rundt som udspringer fra Nykøbing Mors, da ruten går forbi Thisted. I denne uge er der ekstra meget liv i gaderne, da byen har skruet op for aktiviteter for alle aldre. I slutningen af juni bliver der i Thisted også afholdt Thy Rock, som er den lokale festival, der tiltrækker både lokale og nabobyerne indbyggere.

Ikke langt fra Thisted ligger Nationalparken Thy, hvor det er muligt at fordybe sig i naturens grønne omgivelser. Thisted by giver derfor muligheden for både at være en del af den aktive bymidte og Thys natur.