Pædagog søges til botilbud for voksne udviklingshæmmede - Gør en forskel på Søskrænten

Profilbillede
dato

Pædagog søges!

Bofællesskabet Søskrænten søger en pædagog pr. 1. august 2024.

Kan du se dig selv på det voksne specialområde? Har du lyst til at arbejde med voksne udviklingshæmmede? Kan du se dig selv gøre en forskel for en gruppe skønne mennesker? Så er det dig vi mangler!

Timerne er fordelt på dag-, aften samt arbejde hver 2. weekend. Arbejdstiden varierer mellem 5-12 timer pr. arbejdsdag. Den specifikke arbejdstid aftales ved ansættelse.

Hvem er du
Du er uddannet pædagog og kan omgås alle, samt er stærk i relations arbejde. Både nyuddannede og erfarne socialpædagoger er velkomne til at søge.
Du er positiv og ressourcefokuseret og kan sætte din faglighed i front. Du vil gerne arbejde i et bofællesskab med skønne charmerende borgere og engagerede kollegaer. Du er omstillingsparat til at arbejde med det socialfaglige i fokus, herunder eventuelt videreuddannelse i KRAP metoden.

Du skal kunne håndtere en uforudsigelig hverdag, med mange forskellige arbejdsopgaver.
Vi søger dig, der brænder for at arbejde med borgere, der er udfordrede i forhold til deres individuelle livsvilkår, samt hvor det at tænke kreativt og have personligt overskud, er en nødvendighed. Du er ligeledes velfunderet skriftligt og kan benytte en computer / tablet for at kunne lave lovpligtig registrering i vores fagsystem CURA.

Du vil som medarbejder på Søskrænten få berøring med mange andre faggrupper og du skal kunne samarbejde på tværs. Du vil komme til at arbejde tæt med pædagoger, sundhedsfaglige, myndighed fra kommunen, læger mv.

Vi ønsker af dig, at du

 • Kan være en aktiv medspiller i hverdagens opgaver på tværs af afdelinger
 • Sætter din faglighed i spil i det daglige arbejde
 • Trives med opgaver og udfordringer, som udviklingen på det socialfaglige område giver
 • Tager ansvar for dine opgaver og er villig til at vokse med dem
 • Kan trives i et tværfagligt arbejdsmiljø
 • Har gode kommunikationsevner, både mundtligt og skriftligt
 • Kan lide faglige udfordringer og formår at arbejde selvstændigt
 • Møder borgerne med respekt og anerkendelse
 • Er en god og tillidsvækkende kollega
 • Er en god og troværdig rollemodel på alle måder
 • At turde tage det første skridt, både socialt og fagligt, samt stå i front for dine beslutninger
 • Trives og vil deltage i en gensidig feedback-kultur, hvor vi hjælper hinanden med at styrke vores fælles indsats og faglighed
 • Er personligt robust, og kan bevare roen
 • Er tydelig i din kommunikation og tør sætte grænser
 • Kan præstere stabilt fremmøde
 • Har interesse i udvikling på det faglige såvel som det personlige plan
 • Er skriftligt velfunderet og fortrolig med IT

Vi tilbyder dig
 • Dygtige og engagerede kollegaer
 • Et godt arbejdsmiljø med en fri og afslappet omgangstone
 • Kolleger der vægter samarbejde højt
 • En høj grad af frihed under ansvar
 • Et lydhør hus, hvor der ikke er langt fra idé til handling
 • Fokus på et godt arbejdsmiljø
 • En arbejdsplads i konstant udvikling og forandring
 • Borgere der stiller krav og udfordrer dine faglige og personlige kvalifikationer
 • Tværfagligt samarbejde både internt og eksternt.
 • To dage der aldrig er ens
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling

Lidt om os
Bofællesskabet Søskrænten er et døgndækket socialpædagogisk botilbud i Thisted kommune, for borgere fra 18 år og op, med sociale og/eller psykiske/fysiske udfordringer. Søskrænten er oprettet efter Lov om social service §85. På Søskrænten bor der 21 borgere, fordelt på to afdelinger. Nogle af borgerne er i en form for dagsbeskæftigelse ude af huset til hverdag.
Derudover er der på Søskrænten et §84 aflastningstilbud, hvor der er udviklingshæmmede borgere over 18 år i weekend aflastning.

Vores faglige ståsted er på skuldrene af KRAP og recovery, som danner ramme om vores kerneopgave og fælles målsætning, som er:
”Sammen med den enkelte borger skaber vi de rammer, der sikrer størst mulig mestring af eget liv”

Vores faglige tilgang er recovery og ressource orienteret. Recovery er målrettet mennesker, som oplever, eller er i risiko for at opleve, begrænsninger i deres fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevne – og dermed i hverdagslivet. Arbejdet foregår altid i samarbejde med borger og andre relevante parter, ud fra borgers tro, håb og drømme og realiseres gennem din faglighed.

Det praktiske
Ansættelserne er den 1. august 2024 eller før hvis muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Der er tale om en fuldtidsstilling det indebærer at du ikke kun er tilknyttet en afdeling, men kan dække flere teams. Det er også muligt at blive ansat på færre timer.

Hvis du vil vide mere
om stillingen, kan leder Tina Rokkjær Tandrup kontaktes på telefon 21 59 28 02 mellem kl. 9.00-12.00 eller souschef Rasmus Greve på telefon 21 78 84 74 mellem kl. 9.00-12.00.

Ansøgningsfrist
18. juni 2024 kl. 10.00.
Ansættelsessamtaler den 26. juni 2024 mellem 8.00-15.00.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Thisted Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Bofællesskabet Søskrænten, Fredensvej, 7700 Thisted

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6057276

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet