Sygeplejefaglig koordinator på Dragskilde - Brug dine kompetencer i et socialpædagogisk/psykiatrisk botilbud for unge mennesker med fokus på Recovery

Profilbillede
dato

Vi søger en sygeplejerske til fast stilling 37 timer, pr. 1. september 2024. Har du et ønske om færre timer, kan vi snakke om dette. Vi arbejder ud fra 12 ugers rul, med fast hver 4 weekend vagt. Timerne vil være fordelt på dag-, aften- og weekendvagter. Vagternes varighed er på 5 til 10 timer.

Lidt om os
Dragskilde er et socialpædagogisk/psykiatrisk botilbud for unge mellem 18 og 35 år, med sociale og psykiske udfordringer. Dragskilde er et visiteret tilbud til pædagogisk støtte og behandling. Vi har plads til 16, hvoraf 10 er døgn-dækkede pladser, og 6 pladser er uden døgn. Fokus er på den unges Recovery proces. Dragskilde er oprettet efter Lov om social service §107.

Vi søger dig, som brænder for at arbejde med unge mennesker, der har brug for socialpædagogisk og -psykiatrisk støtte til at komme videre i livet. Vi arbejder ud fra, at borgeren er ekspert i sit eget liv, og vi har brug for dig, der tænker at: ”Alle har ret til et værdigt, meningsfuldt og selvvalgt liv, hvor borgerens trivsel og udvikling har første prioritet”. Du føler, at det vigtigste for dig er at styrke borgeren i at anvende og udvikle sine ressourcer til at opbygge endnu flere færdigheder. Vi søger dig, der ser at Recovery og ressourcefokusering er vejen frem på et rehabiliterende bosted.

Metoder
De socialpædagogiske metoder på Dragskilde indebærer bl.a. Miljøterapi, KRAP, Recovery og DAT. Der arbejdes med individuelle planer for den enkelte beboer, suppleret med fælles ugeplan for bostedet, som blandt andet omfatter fællesrengøring og madlavning til gruppens beboere.

Forventninger til dig
Fagkoordinatoren er ledelsens forlængede arm i det daglige arbejde. Fagkoordinatoren har ansvar for at sikre synlig faglighed i hverdagen, og at relevant viden bliver draget ind i opgaveløsningen.

Fagkoordinatoren indgår som en del af vagtplanlægningen, og har derudover 5 timer pr. uge til administrativt arbejde i forbindelse med funktionen som fagkoordinator.

Fagkoordinatoren har ansvar for at faglighed og nye faglige tiltag implementeres og forankres i hverdagen. Fagkoordinatoren har fokus på tværfaglighed i alle dele af opgaveløsningen. Fagkoordinatoren indgår i den daglige drift.

Sygeplejefaglig koordinator på Dragskilde
Som sygeplejefaglig koordinator arbejder du i et tæt samarbejde med pædagogisk fagkoordinator og leder på Dragskilde. Det forventes, at du:

 • Vil bidrage med faglig rådgivning og vejledning samt handling i forhold til kvalitetssikring og udvikling indenfor sundhedsfaglige indsatser
 • Vil være med til at understøtte koordinering med fagmiljøer på Dragskilde med henblik på kvalificering af ledelsens strategiske beslutninger indenfor de pågældende områder
 • Som fagkoordinator deltager i interne personale- og vejledningsmøder samt eksterne møder, fora og seminarer vedrørende udviklingen af den sundhedsfaglige indsats og kvalitetssikring
 • Samarbejder med autoriserede og ikke-autoriserede faggrupper og er ansvarlig for, at dine kollegaer har kompetencer i/erhverver sig kompetencer i at udføre delegerede opgaver på Dragskilde med et mål om høj faglig kvalitet og sikkerhed
 • Er ansvarlig for medicin og medicinhåndtering på Dragskilde og understøtter anden autoriseret personale i opgaver omkring medicinadministration
Det vil være en fordel, at du interesseret i det elektroniske dokumentationssystem, CURA eller er interesseret i at styrke dine kompetencer, da du er ansvarlig for, at den sundhedsfaglige dokumentation kvalitetssikres og lever op til gældende krav indenfor det sundhedsfaglige område på Dragskilde.

Som sygeplejefaglig koordinator på Dragskilde har du desuden opgaver som gruppemedarbejder.
Det vil sige, at du deltager i Dragskildes daglige socialpædagogiske og socialpsykiatiske indsatser i samarbejde med dine kollegaer og de unge, der bor på Dragskilde. Det er opgaver som:
 • Miljøterapi
 • ADL opgaver sammen med de unge
 • Samtaler om sundhed og sygdom
 • Deltagelse i ungegrupper omkring trivsel, forebyggelse og sundhedsfremme
 • Støtte de unge i kontakt til/ gå med til læge og andre behandlingssteder
 • Støtte de unge i at overholde/gennemføre aftaler vedrørende behandling og anden form for sundhedsfaglig indsats
 • Kontakt til behandlingsansvarlige og koordinering af indsatser i et tæt samarbejde med de unge og kontaktpersoner på Dragskilde
 • Samtaler med de unge om sundhedsfaglige problemstillinger
 • Bestilling af medicin samt bestilling af tid til diverse kontroller og undersøgelse i samarbejde med de unge
 • Daglig dokumentation og opfølgning i CURA på sundhedsfaglige indsatser og forløb i samarbejde med de unge
 • Sidemandsoplæring/vejledning til kollegaer omkring sundhedsfaglige indsatser
 • Støtte og vejlede dine kollegaer i dokumentation i CURA
 • Varetage forløb og indsatser sammen med de unge omkring kost, vægt, medicinindtag, opstart af behandling og andre sygeplejefaglige problemstillinger

Faglige kompetencer
 • Faglig implementering
 • Motivation
 • Delegering
 • Prioritering
 • Medarbejderinvolvering og –inddragelse
 • Samarbejde
 • Implementering af forandringsprocesser

Personlige kompetencer
 • Gode kommunikative og formuleringsevner
 • Forandrings- og handleparat
 • Skabe en retning og holde fokus på kerneopgaven
 • Have øje for, kunne kortlægge og formidle læring- og udviklingsmuligheder i arbejde
 • Kunne se sig selv i afdelingens strategiske retning, samt være en aktiv deltager i arbejdet med vision og mission
 • Observere og analysere aktivitets- og udviklingsbehov hos borgere, medarbejdere og for arbejdsstedet
 • Ansvarlig og selvledende i dagligdagen og tage initiativ og styring på egen hånd

Vi tilbyder
 • Gode kollegaer
 • Et højt fagligt ambitionsniveau
 • Supervision
 • Efteruddannelse – dygtiggørelse i specifikke, arbejdsrelaterede problematikker
 • Arbejdsopgaver der udfordrer
 • Unge, der stiller krav og udfordrer dine faglige og personlige kvalifikationer
 • Godt arbejdsklima med en fri og afslappet omgangstone
 • Tværfagligt samarbejde med eksterne såvel som interne kolleger
 • Mulighed for frisk luft og motion, vi stiller cykel til rådighed, idet det er institutionens målsætning at levevis, motion, og et rent miljø går hånd i hånd

Løn- og ansættelsesvilkår
Din løn m.v. vil blive fastsat efter gældende overenskomst - efter principperne om ”Ny Løn”.

Yderligere oplysninger
Der kan rettes telefonisk henvendelse mandag til og med fredag mellem kl. 8.00 og 9.00 til tilbudsleder Lone Ringsborg på telefon 22 83 22 94 fra den 4. juni 2024.

Ansøgningsfrist
Den 17. juni 2024 kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler vil finde sted den 24. juni 2024.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Thisted Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Dragskilde, Dragskilde, 7700 Thisted

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6055068

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet