Graver søges

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Sjørring-Skjoldborg pastorat søger en graver til Sjørring og Thorsted kirker og kirkegårde 
Stillingen er på 37 timer pr. uge og ønskes besat 1. juli 2024 eller efter aftale.

Vi søger en graver, der
• kan varetage driften af Sjørring og Thorsted kirkegårde og kirker, i samarbejde med vores nuværende 
ansatte
• har sans for at møde mennesker i sorg og glæde og kan være nærværende, 
respektfuld, lyttende, diskret og loyal
• er venlig og imødekommende, stabil, fungerer godt socialt og er indstillet på 
et konstruktivt samarbejde med præster, menighedsråd, kirkens øvrige ansatte og frivillige
• vil medvirke til, at der er et godt arbejdsmiljø
• er fleksibel, engageret og kan tage initiativ
• kan tilrettelægge arbejdet hensigtsmæssigt og selvstændigt for vores medarbejdere
• kommunikerer godt i skrift og tale samt har gode IT-kundskaber på brugerniveau
• har faglig uddannelse (gerne gartner) og er villig til løbende efteruddannelse
• har ”Kørekort B” (krav)
• er fortrolig med Folkekirken og har indsigt i dens liv og struktur

Vi forventer, med baggrund i de meget varierende opgaver, at ansøger til stillingen 
• har erfaring med arbejdet på en kirkegård
• har lyst til og erfaring med personaleledelse og formår at fremme trivslen 
blandt medarbejderne på kirkegården og bringe deres kompetencer i spil 
• har erfaring med arbejdstidsplanlægning og kalenderstyring
• kan varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
• kan varetage pasning, tilsyn og rengøring af kirkerne
• kan forberede og medvirke ved gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger
• kan deltage aktivt i det praktiske arbejde på kirkegården
• kan vejlede kirkegårdens brugere
• kan arbejde selvstændigt 
• kan varetage administrative opgaver i Brandsoft kirkegårdssystem

Vi tilbyder
• en selvstændig og spændende stilling med 
stor indflydelse på egen hverdag
• en engageret medarbejdergruppe 
• en arbejdsplads, hvor der i alle vore kirker er stor aktivitet 
• en arbejdsplads, hvor alle bygninger er opdaterede 
med it-baserede styringer, lydanlæg, varmeanlæg, 
automatisk ringning m.m. 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer 
(OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem 
Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. 
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. 
Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med 
direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Det er en betingelse, at den obligatoriske uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsen. 
Se cirkulære (CIR nr. 10001 af 12/11/2019) om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på 
www.folkekirkenspersonale.dk.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, for gravere uden gartnerisk uddannelse.

Årslønnen aftales inden for intervallet 305.991,99 kr. – 365.236,32 kr. (nutidskroner). 
Fikspunktet er årligt 305.991,99 kr. (nutidskroner). 
Der ydes et årligt rådighedsbeløb på 22.406,99 kr. (nutidskroner).
Stillingen er indplaceret i løngruppe 2, for gravere med gartnerisk uddannelse.
Årslønnen aftales inden for intervallet 298.151,82 kr. – 380.143,23 kr. (nutidskroner).
Fikspunktet er 313.059,87 kr. (nutidskroner).
Der ydes et årligt rådighedsbeløb på 22.406,99 kr. (nutidskroner).
Menighedsrådets forslag til lønniveau er fikspunktet årligt ved ansættelse på 37 timer.
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Ansættelsen sker med tre måneders prøvetid. 
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest 
i forbindelse med ansættelsen.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse 
med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte 
Formand Karin Fenger Madsen på tlf. 22 47 19 67
Kontaktperson Luise Boje Mortensen på tlf. 60 77 22 43
Ansøgning med relevante bilag sendes til Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup Sognes Menighedsråd
på e-mail: 8724fortrolig@SOGN.DK
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 8/5 2024 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 20.
Se mere om
Sjørring – Thorsted – Skjoldborg – Kallerup sogne på www.STSK-kirker.dk
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Thisted Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Sjørring-Skjoldborg pastorat, Næstrupvej, 7700 Thisted

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 08-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6032915

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet