Programleder til projektet "Fælles om ungelivet"

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Thisted Kommune søger programleder til projektet ”Fælles om Ungelivet”

Om stillingen og projektet
Fælles om Ungelivet er et partnerskab mellem Sundhedsstyrelsen og Trygfonden, hvor visionen er, at danske unge skal have et godt ungeliv, hvor rusmidler ikke spiller en markant rolle. Thisted kommune er en af 10 kommuner der i marts 2024, sammen med de igangværende 5 pilotkommuner, blev udvalgt til at udbrede konceptet lokalt over de kommende fire år.

Målsætningen for Fælles om Ungelivet er, at flere unge lever et godt ungeliv, hvor både forældre og lokalsamfund aktivt bidrager til at skabe rammer omkring de unge, som opmuntrer til et reduceret alkoholforbrug og beskytter mod brug af tobak, nikotin og stoffer. Projektet er derfor tværfagligt og involverer samarbejde med forskellige faggrupper og kommunale afdelinger, der er i kontakt med børn og unge. Programlederen vil – for at lykkes i stillingen – naturligt have tæt samarbejde med både unge, forældre, lokalsamfund og det organiserede foreningsliv.

Fælles om ungelivet er en datadreven indsats, hvor der gennem Ungeprofilundersøgelsen indsamles lokale data om børn og unges brug af rusmidler og niveauet af beskyttelsesfaktorer som fx forældrenes involvering og deltagelse i foreningsliv. Programlederen skal bruge undersøgelsens resultater til at identificere udfordringer og danne grundlag for projektets målsætninger og aktiviteter.

I projektet vil der blive nedsat en styregruppe med repræsentanter fra forskellige forvaltninger i kommunen, så indsatsen sikres et tydeligt tværgående fokus.

Som programleder vil du bl.a.

 • have ansvar for den daglige drift samt koordinering med relevante interessenter
 • varetage kommunikation til samarbejdspartnere og Sundhedsstyrelsen
 • indhente, analysere og formidle data om unges sundhed og trivsel
 • udforme lokale initiativer og sørge for, at de bliver ført ud i livet
 • samarbejde med andre kommuner i projektet
 • være drivkraft for lokale initiativer der bidrager til at understøtte projektets formål
 • være garant for at projektet opnår stor synlighed i kommunen
 • formidle projektets initiativer og resultater
Vi søger derfor følgende kompetencer
 • Relevant uddannelse inden for sundhedsfremme, pædagogik, socialt arbejde, PPR arbejde eller lignende
 • Erfaring med trivselsfremmende arbejde
 • Erfaring i at arbejde med unge og deres forældre
 • Erfaring med at analysere og formidle statistisk data
 • Erfaring med projektledelse og koordinering af tværfaglige indsatser
 • Gode formidlings- og samarbejdsevner
 • Gode selvstændige handlekompetencer
Du kan finde mere information om programmet her.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Stillingen er tidsbegrænset fra den 1. juli 2024 til den 31. december 2027.

Stillingen er på 37 timer om ugen. Der må forventes skiftende arbejdstider, også lejlighedsvis aften- eller weekendarbejde.

Stillingen som programleder vil blive forankret i afdelingen Undervisning og Dagtilbud, under Børne- og Familieforvaltningen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Chef for Undervisning og Dagtilbud, Per Overgaard, på telefon 99 17 20 80.

Det praktiske
Der er ansøgningsfrist 23. maj 2024 kl. 12.00. Stillingen kan kun søges via linket i jobannoncen.

Ansættelsessamtaler afholdes den 29. maj 2024.

Der vil blive indhentet straffeattest forud for indgåelse af ansættelseskontrakt.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Thisted Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Folkeskoleafdelingen, Asylgade, 7700 Thisted

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 24-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6035308

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet